İletişim 0464 532 21 87

KISACA

EN KARADENİZ  ORMANLARI

                İnsanlığın en eski ve en yaygın kullandığı yapı malzemesi olan ahşap, insan metabolizmasına ve çevreye olan uygunluğu, küresel ısınmaya ve sera etkisine karşı mücadelede taşıdığı önem dikkate alındığında, gelecek yüzyılın yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

                Gelir seviyesi yüksek gelişmiş ülkelerde beton ve yapay malzemelerin kullanımı azalmakta, ahşap malzeme kullanımı yaygınlaşmaktadır.

                Kaliteli ahşap malzeme, kaliteli kereste üretimine elverişli kaliteli tomruktan üretilir. Kaliteli tomruk ise iklim ve coğrafi şartların uygun olduğu yüksek vasıflı ormanlardan elde edilir. Doğa; Karadeniz Bölgesinin en doğusunda bulunan Rize-Artvin Bölgesini(En Karadeniz)kireçsiz, kahverengi orman toprağı üzerinde muhteşem doğal yaşlı ormanlarla donatmıştır. En Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçer. Kıyıya paralel uzanan yüksek doğu Karadeniz dağları (Kaçkar 3932m-Verçenik3711m) kıyı kesimindeki nemli havanın güneye geçmesini engeller. Dağların denize bakan yamaçları bol yağış aldığından gür ormanlarla kaplıdır. Kıyıdan 800m yüksekliğe kadar olan alanda geniş yapraklı sert ağaçlar, 800m-1500m arasında geniş ve iğne yapraklı ağaçlar karışık halde, 1500m-2000m yüksekliğe kadar ise iğne yapraklı yumuşak ağaçlarla kaplı sık ormanlara rastlanır.

Şöhreti Ülkemizin sınırlarını aşmış olan Doğu Karadenizin yaşlı ormanlarındaki Kayın – Kestane – Karaağaç – Ceviz – Kiraz – Dişbudak – Ihlamur – Armut – Kızılağaç ve Ladin ağaçlarından elde ettiğimiz seçkin tomruklar; istenilen ölçülerde biçme, buharlama, kurutma ve ebatlama işlemlerinden sonra piyasaya arz edilmektedir.

Yukarı